Vintage markt Contract Retro Sur Mer 2018

 

Hierbij het Retro Sur Mer 2018 Vintage/Art markt contract, met de nodige informatie en richtlijnen. 

Gelieve het formulier in te vullen voor registratie, daarna ontvang je een bevestigingsmail met je persoonlijk RSM nummer in.

 

Gelieve dan te storten met je RSM nummer als mededeling. 

 

Locatie RetroSurMer festival: 

Zaterdag 28 juli Tot en met zondag 29 Juli 2018

Rotonde Wenduine ( Zeedijk)

Graaf Jansdijk  (GPS)

 

Ter plaatse zal u opgewacht worden en een standplaats toegewezen worden. 

 

Wanneer u bij het festival terrein aankomt, volgt u de wegwijzers “uitsluitend marktkramer”

Aan deze ingang zal u opgewacht worden en zal u een toegangsbewijs worden overhandigd en een standplaats toegewezen worden.

 

Zaterdag 28 juli 2018 tussen 8h00 en 10h00

Zondag 29 juli 2018 tussen 8h00 en 10h00

 

Gelieve deze toegangstijden te respecteren

 

De prijs voor een standplaats bedraagt € 200 (incl. BTW) 

Er wordt plaats voor één wagen bij de standplaats voorzien.

Indien de wagen niet op deze oppervlakte kan, is er parking voorzien ongeveer 500mtr verderop 

Een Art standplaats kost € 50   De Art standhouder mag echter tijdens het festival geen enkele commerciële activiteit uitoefenen. 

 

Een Markt of Art standplaats mag maximum 6X4 m bedragen, met inbegrip van de wagen.

 

Een Markt of Art standplaats moet vóór 30 juni geboekt en betaald worden. Een boeking is enkel geldig als het volledige bedrag voor de standplaats op het volgend rekening nummer is gestort. IBAN: BE36 7370 3581 6281 

Dit met de vermelding “Vintage market RDB2018” en uw persoonlijk RSM nummer.

 

Op de dag van het festival worden Markt standhouders die niet gereserveerd hebben of waarvan de betaling op 30 juni NIET op onze rekening stond, enkel toegelaten na de contante betaling van € 300 en Art standhouders na de contante betaling van € 100 .  Wij zijn het moe om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met enkele uitzonderingen die zich niet aan de afspraken houden!  Dit zal zonder enige uitzondering gebeuren, of huiswaarts keren is de boodschap! (goede afspraken maken goede vrienden)

 

Gelieve van het volgende nota te nemen:

• De RDB organisatie voorziet geen logistieke steun aan de handelaars. Handelaars zorgen zelf voor de nodige mensen en het materiaal    

         om hun stand op te bouwen.

• De RDB organisatie voorziet geen nutsvoorzieningen, DUS GEEN WATER, ELEKTRICITEIT EN ANDERE.

• De RDB organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen van u of uw teamgenoten.

• De RDB organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of diefstal van uw materiaal en/of koopwaar.

• Per “stand” zijn er 3 personen die gratis toegang krijgen.

• Er is géén enkele bewaking, elke avond dient stand leeggemaakt te worden, standplaats is op de openbare weg.