Contract informatie

 

Vintage markt Contract Retro sur mer 2019

  

Locatie RSM festival:  Leopold II laan, Wenduine

Zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019

 

 

 

Voor alle duidelijkheid : Dit is een andere locatie dan de voorbije 2 jaar. 

We hadden de afgelopen edities steeds te kampen met hevige winden. Verschillende standhouders vragen dan ook een plek uit de wind. We kunnen helaas niet iedereen op eenzelfde plek plaatsen. Daarom kozen we voor een andere locatie. Deze is nu ‘beneden’ van de dijk. 

Bovenaan op de dijk zal door Radio Modern een ‘vintage’ markt georganiseerd worden. Voor alle duidelijkheid : Dit wordt niet door ons,vzw Rockabillyday,georganiseerd !

 

Standprijs : 200 €( incl.Btw) voor een maximale stand van 6x4m. Er wordt plaats voor één wagen bij de standplaats voorzien.

 !! Een Art standplaats kost € 50.De Art standhouder mag echter tijdens het festival geen enkele commerciële activiteit uitoefenen. 

 

Tijdstip opstellen : Tussen 8h en 10h.  Gelieve deze toegangstijden te respecteren

 

Wanneer ben je ingeschreven : 

Stap 1 : Via de inschrijfknop op onze site het formulier volledig invullen en doorsturen.

Stap 2 : Je ontvangt je RSM nr.

Stap 3 : Overschrijving uitvoeren met in de mededeling je RSMnr.  BETALING MOET VOOR 30/06 IN ORDE ZIJN 8

 

 

Gelieve van het volgende nota te nemen:

• De RDB organisatie voorziet geen logistieke steun aan de handelaars. Handelaars zorgen zelf voor de nodige mensen en het materiaal om hun stand op te bouwen.

• De RDB organisatie voorziet geen nutsvoorzieningen, DUS GEEN WATER, ELEKTRICITEIT EN ANDERE.

• De RDB organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen van u of uw teamgenoten.

• De RDB organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of diefstal van uw materiaal en/of koopwaar.

• Er is géén enkele bewaking, elke avond dient stand leeggemaakt te worden, standplaats is op de openbare weg

 

 


CONTRACT INFORMAtion

 

Info marché  Retro sur mer 2019

 

 

 

Lieu RSM festival:  Avenue Léopold II, Wenduine

Samedi 27 en Dimanche 28 juillet 2019

 

 

Pour plus de clarté: il s’agit d’un lieu différent de celui des deux dernières années.

Nous avons dû faire face à des vents violents dans les dernières éditions. Plusieurs exposants demandent donc une place au vent. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre tout le monde au même endroit. C'est pourquoi nous avons choisi un endroit différent. C'est maintenant "en bas" de la digue.

Radio Modern organisera un marché «vintage» au sommet de la digue. Par souci de clarté: ce n’est pas organisé par nous, vzw Rockabillyday!

 

Prix du stand: 200 € (TVA comprise) pour une position maximale de 6x4m. Il y a de la place pour une voiture sur le stand.

 !! Un stand Art coûte 50 €. L'exposant Art n'est autorisé à exercer aucune activité commerciale pendant le festival.

 

Réglage de l'heure: entre 8h et 10h. Merci de respecter ces temps d'accès 

 

Quand êtes-vous inscrit: 

Étape 1: Remplissez et envoyez le formulaire via le bouton d'inscription sur notre site.

Étape 2: Vous recevrez votre RSM no.

Étape 3: Transferts avec le RSM no. LE PAIEMENT DOIT ÊTRE EN COMMANDE AVANT LE 30/06.

 

 

Veuillez prendre note du :

• L'organisation RDB ne fournit pas de soutien logistique aux commerçants. Les marchands prévoient des personnes nécessaires et du matériel eux-mêmes pour construire leur stand.

• L'organisation RDB ne fournit pas de services publics, IL N'Y A DONC PAS D'EAU, D'ELECTRICITE OU AUTRES.

• L'organisation RDB ne peut être tenue responsable des accidents de vous ou de vos coéquipiers.

• L'organisation RDB ne peut être tenue responsable de tout dommage et / ou vol de votre matériel et / ou de votre marchandise.

• Par "stand" il y a 3 personnes qui reçoivent une entrée gratuite.

• Il n'y a pas de surveillance unique, chaque soir, le stand doit être vidé car le stand se trouve sur la voie publique